Het bestuur en de lesgevers

wensen jullie een gelukkig,

gezond en sportief

2017!!

GYM- EN DANSGALA
Zondag 26 februari 2017
om 15u00
Sporthal Berkenbos hal1
Hier Uurrooster 2016-2017